Piotr Liubimov: Šventojo Gralio beieškant

В издательстве Духовно-творческого объединения «Феникс» мы издали на литовском языке книгу Пётра Любимова «В поисках Святого Граля» («Šventojo Gralio beieškant»).

В книгу «В поисках Святого Граля» включены написанные в последние годы статьи, в которых с точки зрения естественных Законов Творения рассмотрены различные жизненные явления и сделана попытка ответить на некоторые «проклятые вопросы». Читателю предлагается сделать несколько шагов по пути, который в своё время проделал автор сборника в поисках Истины… в поисках Святого Граля.
В книге также представлены цветные изображения некоторых картин автора.

Книга (ISBN 978-80-89847-21-1, формат А5, обложка мягкая, 168 стр.) доступна на территории Литвы, в других странах (включая Словакию и Чехию) – только на заказ.

„Kūrybinio-dvasinio susivienijimo Fėnix“ leidykloje lietuvių kalba išleidome Piotro Liubimovo knygą „Šventojo Gralio beieškant“.

Knygoje „Šventojo Gralio beieškant“ surinkti per pastaruosius keletą metų parašyti straipsniai, kuriuose Kūrinijos Dėsnių atžvilgiu nagrinėjami įvairūs gyvenimiški reiškiniai ir pamėginta atsakyti į kai kuriuos „prakeiktus klausimus“. Skaitytojui siūloma žengti keletą žingsnių keliu, kurį savo laiku nuėjo leidinio autorius ieškodamas Tiesos… ieškodamas Šventojo Gralio.
Knygoje taip pat pateiktos spalvotos kelių autoriaus paveikslų reprodukcijos.

Knyga (ISBN 978-80-89847-21-1, formatas A5, minkšti viršeliai, 168 psl.) prieinama Lietuvos teritorijoje, kitose šalyse (įskaitant Slovakiją ir Čekiją) – tik pagal užsakymą.